تاریخ : يکشنبه 25 تير 1402
کد 156

مدارک و زمان ثبت نام از دانشجویان تمامی مقاطع در تمامی رشته ها 1403/1402

مدارک و زمان ثبت نام از دانشجویان تمامی مقاطع در تمامی رشته ها

مدارک و زمان ثبت نام از دانشجویان تمامی مقاطع در تمامی رشته ها
مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌ کارشناسی ارشد 1402-1403
 1. اصل‌ و دو برگ‌ کپی مدرك‌ كارشناسي‌ )ليسانس‌) یا اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ محل ‌اخذ كارشناسي یا فرم معدل دانشجويان سال آخر که حداكثر تا تاريخ 1402/6/31 فارغ‌التحصيل مي‌شوند.
 2.  اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها
 3.  شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ برای برادران بدون پایان خدمت 12 قطعه
 4. مدرك وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌  مخصوص برادران
 5.  حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت
 6.  سهميه‌ ايثارگران و رزمندگان : ارائه تائيديه سهميه ثبت‌نامي از سوي ارگان ذيربط
 7.  اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ محل‌ اخذ كارشناسي‌ براي‌ پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان  

مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌ کارشناسی پیوسته 1402-1403
 1. اصل‌‌ مدرك دیپلم ( نظام ‌‌6/3/3 ) یا پیش دانشگاهی يا مدرك ‌‌کاردانی يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌مدارک فوق به همراه ریز نمرات از محل‌ تحصيل‌ مبنی برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ حداكثر تا پايان‌ شهريورماه‌ 1402. با مهر تایید شده از آموزش
 2. اصل‌‌ مدرك ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد  يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌جديد به همراه ریز نمرات در يكي‌ از شاخه‌هاي‌ كاردانش‌ يا فني‌ و حرفه‌اي ‌صادره‌ از محل‌ تحصيل‌  با مهر تایید شده از آموزش
 3. اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ نظام‌قديم ‌(هنرستان) به همراه ریز نمرات مبني‌ برگذراندن‌ كليه‌ دروس‌ چهارساله.با مهر تایید شده از آموزش و پروش
 4. ارائه فرم شماره 4 (برگه آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموز) از دبیرستان و هنرستان مربوطه با مهر تایید شده از آموزش و پروش
 5. ارائه رسيد درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم به موسسه محل قبولي (درخواست تاييديه تحصيلي از دفاتر پيشخوان دولت مي‌بايست اقدام شود).
 6.  اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها
 7.  شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ برای برادران بدون پایان خدمت 12 قطعه
 8. مدرك وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ مخصوص برادران
 9.  حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت
 10.  سهميه‌ ايثارگران و رزمندگان : ارائه تائيديه سهميه ثبت‌نامي از سوي ارگان ذيربط
 11.  اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ محل‌ اخذ كارشناسي‌ براي‌ پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان
           معرفی شدگان گرامی حتما پرینت کارت قبولی در دانشگاه را جهت ثبت نام حتما به همراه داشته باشند.
                           

مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌ کارشناسی ناپیوسته 1402-1403
 1. اصل‌‌ مدرك ‌‌کاردانی يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌آن به همراه ریز نمرات از محل‌ تحصيل‌ مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ حداكثر تا پايان‌ شهريورماه‌ 1402. با مهر تایید شده از آموزش و پرورش
 2.  اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و سه سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها
 3.  شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ برای برادران بدون پایان خدمت 12 قطعه
 4. مدرك وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ مخصوص برادران
 5.  حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت
 6.  سهميه‌ ايثارگران و رزمندگان : ارائه تائيديه سهميه ثبت‌نامي از سوي ارگان ذيربط
 7.  اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ محل‌ اخذ كارشناسي‌ براي‌ پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان
           معرفی شدگان گرامی حتما پرینت کارت قبولی در دانشگاه را جهت ثبت نام حتما به همراه داشته باشند.
                           

مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌ کاردانی پیوسته 1402-1403
 1. اصل‌‌ مدرك ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌جديد (نظام 3-3-6) و يا نظام ترمي واحدي و يا سالي واحدي در يكي‌ از شاخه‌هاي‌ كاردانش‌ يا فني‌ و حرفه‌اي ‌و يا گواهي موقت پايان تحصيلات متوسطه نظام آموزشي جديد و نظام صادره‌ از محل‌ تحصيل‌ مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ حداكثر تا پايان‌ شهريورماه‌ 1402. با مهر تایید شده از آموزش و پروش
 2. اصل مدرك تحصيلي ديپلم يا گواهي پايان تحصيلات شاخه نظري نظام جديد (نظام 3-3-6) و يا نظام ترمي واحدي و يا سالي واحدي مبني بر گذراندن كليه واحدهاي دوره مربوط. با مهر تایید شده از آموزش و پروش
 3. اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ نظام‌قديم ‌(هنرستان) مبني‌ برگذراندن‌ كليه‌ دروس‌ چهارساله.با مهر تایید شده از آموزش و پروش
 4. ارائه فرم شماره 4 (برگه آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموز) از دبیرستان و هنرستان مربوطه با مهر تایید شده از آموزش و پروش
 5. ارائه رسيد درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم به موسسه محل قبولي (درخواست تاييديه تحصيلي از دفاتر پيشخوان دولت مي‌بايست اقدام شود).
 6.  اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها
 7.  شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ برای برادران بدون پایان خدمت 12 قطعه
 8. مدرك وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ مخصوص برادران
 9.  حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت
 10.  سهميه‌ ايثارگران و رزمندگان : ارائه تائيديه سهميه ثبت‌نامي از سوي ارگان ذيربط
 11.  اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ محل‌ اخذ كارشناسي‌ براي‌ پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان
           معرفی شدگان گرامی حتما پرینت کارت قبولی در دانشگاه را جهت ثبت نام حتما به همراه داشته باشند.
                           
 • نوشته شده
 • در يکشنبه 25 تير 1402
 • توسط مدیر سایت موسسه آموزش عالی اسوه
captcha refresh