ثبت نام 1400 با سوابق
تبریک مقاله خانم دکتر امینی
سامانه آموزش مجازی
ساختمان1
ساختمان1
ساختمان 2
ساختمان 2
تبریک ارتقا پایه دکتر صدیقی
تبریک ارتقا پایه دکتر صدیقی
دانشجویان مشمول

تست فارغ التحصیلان

تست فارغ التحصیلان
1400/06/11

تست تقویم

تست تقویم
1400/06/11

تست سمینارها

تست سمینارها
1400/06/11

تست آیین نامه

تست آیین نامه
1400/06/11

ثبت نام بدون آزمون

ثبت نام بدون آزمون براساس سوابق تحصیلی کارشناسی پیوسته 1400
1400/06/01

مدارک و زمان ثبت نام از دانشجویان تمامی مقاطع در تمامی رشته ها

مدارک و زمان ثبت نام از دانشجویان تمامی مقاطع در تمامی رشته ها
1399/08/15

  تست آیین نامه

  1400/06/11

   تست سمینارها

   1400/06/11

    تست تقویم

    1400/06/11

     تست فارغ التحصیلان

     پنجشنبه یازدهم شهريور 1400