جمعه 9 اسفند 1398 _ 03 رجب 1441
اوقات شرعی 
 
  معاون آموزشی


سرکار خانم دکتر سحر امینی
دکتری تخصصی مهندسی برق
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی اسوه معاصر