دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 _ 14 رمضان 1440
اوقات شرعی 
 
  معاون آموزشی


سرکار خانم مهندس بهناز شمیزی
کارشناسی ارشد فیزیک اتمی مولکولی
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی اسوه معاصر