پنجشنبه 1 آبان 1399 _ 04 ربيع الأول 1442
اوقات شرعی 
 
  معاون آموزشی


سرکار خانم دکتر سحر امینی
دکتری تخصصی مهندسی برق
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی اسوه معاصر