ثبت نام بدون آزمون 1400 کارشناسی بهمن ماه
http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=7378
ثبت نام 1401 کلیه رشته ها
تبریک مقاله خانم دکتر امینی
سامانه آموزش مجازی
ساختمان1
ساختمان1
ساختمان 2
ساختمان 2
تبریک ارتقا پایه دکتر صدیقی
تبریک ارتقا پایه دکتر صدیقی
دانشجویان مشمول

مدارک و زمان ثبت نام از دانشجویان تمامی مقاطع در تمامی رشته ها

مدارک و زمان ثبت نام از دانشجویان تمامی مقاطع در تمامی رشته ها
1399/08/15

فرم های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد کلیه رشته

فرم های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد
1399/05/05

فرمهای پروژه نهایی و کار آموزی رشته معماری

فرمهای کار آموزی و پروژه نهایی و شیوه نگارش آن در رشته معماری
1399/02/05

جدول شهریه موسسه آموزش عالی اسوه در سال تحصیلی 1400-1401و شماره حساب واریز شهریه

واریز مبلغ شهریه انتخاب واحد به حساب 5658233616 نزد بانک ملت جدول شهریه را از لینک زیر دانلود نمایید.
1398/11/07

چهارمین فارغ التحصیلی تیر ماه 98

جشن فارغ التحصیلی مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد
1397/08/15