تماس با ما

آدرس: تبريز ، شهرک باغمیشه کوی الهیه جنب اداره گاز منطقه 2 تبریز خیابان سبلان

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غیردولتی اُسوه،
تلفن: 36665602-041 فکس: 36665601 -041  وب سایت:
www.osve.ac.ir
تماس با امور مالی: 04136676253


ایمیل: info@osve.ac.ir