تاریخ : چهارشنبه 1 تير 1401
کد 143

جشن فارغ التحصیلی

چهارمین فارغ التحصیلی تیر ماه 98

جشن فارغ التحصیلی مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد
فراخوان ثبت نام و شرکت در جشن فارغ التحصیلی موسسه آموزش عالی اسوه معاصر
معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی اسوه معاصر آئین "دانش آموختگان" دانشگاه را به صورت یکپارچه برگزار می نماید که با برنامه ریزی های انجام شده قرار است این جشن در آبان ماه سال 1398 برگزار گردد.
هر دانشجو حداکثر می تواند دو نفر از اعضای خانواده (پدر، مادر، خواهر، برادر) را به عنوان همراه داشته باشد. قابل ذکر است
هزینه ثبت نام برای دانشجو 200/000 ریال و هر نفر همراه مبلغ 000 / 150 ریال است. لطفا کل مبلغ خود و همراهان را بصورت یکجا واریز نمایید.
شرایط ثبت نام:
تمامی دانش آموختگان موسسه آموزش عالی اسوه معاصر که تاریخ ورود به دانشگاه آنان در مقطع کارشناسی ارشد و کاردانی کارشناسی ناپیوسته سال 1395 و مقطع کارشناسی سال 1393 است و همچنین دانشجویانی که تا مورخه 97/11/30 الی 98/06/30 فارغ التحصیل می شوند و یا شده اند، مجاز به ثبت نام در این جشن هستند.
تاریخ شروع ثبت نام: 01 /02 / 1398             تاریخ پایان ثبت نام: 02/ 08 / 1398
(البته در صورتی که ظرفیت سالن قبل از این تاریخ تکمیل گردد، ثبت نام زودتر پایان می یابد.)
جهت ثبت نام به سرکارخانم امینی مراجعه نمایید.
 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 1 تير 1401
  • توسط مدیر سایت موسسه آموزش عالی اسوه
captcha refresh