تاریخ : پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
کد 130

اطلاعیه معافیت نظام وظیفه

اطلاعیه معافیت نظام وظیفه ویژه دانشجویان برادران

نظام وظیفه الف : به اطلاع آن دسته ازدانشجویان مشمول که تا به حال اقـدام به دریافت فرم درخواست معافیت تحصیلی جهت ارائه به پلیس +10 نکرده اند ، می رساند هرچه سریعتربه اموردانشجوئی مراجعه فرمایند شایان ذکر است مسئولیت ناشی از عدم مراجعه به موقع به عهده دانشجوی ذیربط خواهد بود . ب : آن دسته از دانشجویان ورودی سالهای قبل که 18 سالگی خود را تمام کرده و از نظر نظام وظیفه مشمول شناخته می شوند جهت اقدام در رابطه با اخذ برگ معافیت تحصیلی به اموردانشجوئی مراجعه فرمایند . البته چنانچه دانشجوئی در موعد مقرر مراجعه ننماید و مشکلی پیش آید متوجه دانشجوی ذیربط خواهد بود . ج : به اطلاع آن دسته ازدانشجویان مشمول که اقـدام به دریافت فرم درخواست معافیت تحصیلی جهت ارائه به پلیس +10 کرده اند و جواب نامه را به مسئولین مربوطه ارائه نکرده اند ، می رساند هرچه سریعتر به اموردانشجوئی مراجعه فرمایند شایان ذکر است مسئولیت ناشی از عدم مراجعه به موقع به عهده دانشجوی ذیربط خواهد بود . * دانشجویان ذکوری که برای ثبت نام اقدام می کنند به علت تغیرات مکرر قوانین نظام وظیفه حتما از پلیس +10 استعلام کنند.

قابل توجه دانشجویان مشمول ورودی 97 و قبل از آن علیرغم اعلام اسامی دانشجویان مشمول نظام وظیفه، چون تعدادی از دانشجویان جهت دریافت معرفی نامه معافیت تحصیلی مراجعه نکرده اند. لهذا بار دیگر اعلام می شود در اسرع وقت به مسئول مشمولین موسسه به واحد مربوطه (خانم امینی) مراجعه و اقدامات لازم را انجام دهند در صورت عدم مراجعه، وضعیت تحصیلی ایشان غیر فعال و امکان دریافت  کارت ورود به جلسه امتحانات مقدور نخواهد بود. و نهایتا ثبت نام ایشان کن لم یکن خواهد شد.

امور مشمولین پرینت پست الکترونیکی
امور دانشجویی
 


امور مشمولین

امور محوله و وظايف اداره مشمولين

 

 

شرح وظايف: بررسی مدارک ثبت نام دانشجویان ذکور ورودی های جدید برابر دستورالعمل­های ارسالی سازمان مرکزی و صدور معافیت تحصیلی و اعلام مراتب انصراف یا اخراج یا ترخیص از خدمت پذیرفته شدگان یا دانشجویان شاغل و نیز لغو معافیت تحصیلی دانشجویـــــان فارغ التحصیل ، انصراف و اخراج بوده اند به عهده این قسمت می باشد.

نكات مهم

·   تمامي معرفي نامه‌هاي ابطال معافيت تحصيلي جهت معاونت وظيفه عمومي ناجا صادر مي‌گردد ب) فارغ‌التحصيلان بعد از ابطال معافيت تحصيلي از تاريخ فارغ‌التحصيلي 6 ماه و دانشجويان اخراج و انصراف پس از ابطال معافيت تحصيلي از تاريخ انصراف و اخراج كه از سوي اداره آموزش تعيين مي‌گردد 4 ماه فرصت جهت معرفي و دريافت دفترچه اعزام، دارند.

·   مشمولين مي‌بايست جهت انجام معرفي به اداره وظيفه‌ عمومي ناجا، دفترچه ارسال مدارك را از اداره پست تهيه نموده و سپس مدارك لازم به همراه اصل معرفي‌‌نامه نظام وظيفه كه از سوي دانشگاه صادر شده را به معاونت وظيفه‌عمومي ناجا ارسال نمايند. مشمولين بايد توجه داشته باشند كه حتماً تصوير اصل معرفي نامه را همراه با مدارك ارسال نمايند و نه رونوشت آنرا چون مدارك برگشت شده و چنانچه فرجه 6 ماهه رو به اتمام باشد برايشان غيبت محسوب مي‌گردد.

·   طبق ماده 50 تبصره 2 آئين‌نامه آموزشي با گذشت سه ماه از تاريخ صدور حكم انصراف معافيت تحصيلي باطل و دانشجو حق بازگشت به تحصيل را ندارد و طبق ماده 51 دانشجوي عدم مراجعه بدون اخذ مرخصي در يك نيم‌سال، انصراف از تحصيل محسوب شده و معافيت تحصيلي نيز طبق گزارش واحدهاي آموزشي باطل گرديده و به آدرس آنان پست خواهد شد.

·   طبق آئين‌نامه‌ آموزشي اگر دانشجويي اخراج شود معافيت تحصيلي باطل شده و يك رونوشت نيز به آدرس منزل دانشجو ارسال مي‌گردد. دريافت اصل نامه به عهده خود دانشجو است همچنين دانشجوياني كه در بدو ورود به دانشگاه داراي نقص مدرك بوده و تعهد جهت تكميل مدارك را دارند نيز مي بايد نسبت به تكميل مدارك خود در موعد مقرر اقدام نمايند. در غير اين‌صورت فايل آن‌ها بسته و به هيچ عنوان باز نخواهد شد و اخذ تائيديه معافيت تحصيلي نيز به عهده خود دانشجو خواهد بود.

« ضمناً دانشجوياني كه داراي معافيت موقت مي‌باشند بايد بعد از تمديد معافيت موقت و يا دريافت اصل كارت معاف دائم با هم‌راه داشتن اصل و دو نسخه كپي از آن به اين واحد مراجعه تا در هنگام انتخاب واحد فايل ثبت‌نام آنها مسدود نشود.» دانشجوياني كه مجوز خروج از كشور دريافت مي‌دارند جهت درج شماره معافيت تحصيلي بايد به امور مشمولين دانشگاه مراجعه نمايند.

 

ماده 50 آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي = مدارك رسيدگي به وضعيت مشموليت

 

1- دارندگان كارت پايان خدمت دوره ضرورت (زير پرچم سابق).

2- دارندگان كارت معافيت دائم.

3- دارندگان كارت معافيت موقت (كفالت يا پزشكي و يا معافيت برادر يا فرند اسير) در مدت اعتبار آن.

4- دارندگان گواهي اشتغال به تحصيل براساس كارت معافيت تحصيلي معتبر.

5- دارندگان گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور.

6- دارندگان گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نيروهاي مذكور بدون داشتن غيبت اوليه.

7- دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن.

8-  دارندگان كارت محروميت از انجام خدمت وظيفه عمومي كه به استناد قوانين قبلي صادر شده باشد.

9- دارندگان گواهي اشتغال به تحصيل و يا خدمت در وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، آموزشگاه فنون هواپيمائي موضوع مواد 6 و 7 و 8 و 9 قانون خدمت وظيفه عمومي.

 

 تبصره: رعايت موارد زير براي مشمولين بند ح الزامي است:

 

= ارائه گواهي مبني بر اشتغال به خدمت و يا انجام خدمت موضوع قانون خدمت نيروي انساني، درماني و بهداشتي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (ارائه گواهي فوق به دانش آموختگان رشته دامپزشكي از سازمان دامپزشكي از سازمان دامپزشكي دامپزشكي كشور) (موضوع ماده 6 قانون خدمت وظيفه عمومي)

 

=ارائه گواهي مبني بر انجام خدمت مقرر در قانون معافيت دانش آموختگان مراكز تربيت معلم از خدمت عمومي (موضوع  ماده 7 قانون خدمت وظيفه عمومي)

 

=ارائه گواهي مبني بر اخذ تعهدات لازم براي انجام خدمت در مورد داوطلبان شغل معلمي خلباني در آموزشگاه فنون  هواپيمايي و داوطلبان شغل تكنيسيني هواپيما (موضوع ماده 8 قانون خدمت وظيفه عمومي)

 

=  ارائه گواهي دانشجويان دوره چهارساله آموزشي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي و شركت ملي نفت كش و سازمان  بنادر و كشتيراني مبني بر اخذ تعهدات لازم (موضوع ماده 9 قانون خدمت وظيفه عمومي)

 

شرايط پذيرش و ثبت نام

1- ثبت نام از مشمولان پذيرفته شده اي كه دفترچه ي اعزام به خدمت آنان ممهور به مهر غيبت نشده است و همچنان مهلت اعزام دارند ، با رعايت ساير مقررات بلامانع بوده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ معافيت تحصيلي اقدام لازم به عمل آيد .

تذكر1:  اينگونه مشمولان در صورت تمايل مي توانند برابر ضوابط ، تحصيل همزمان با خدمت وظيفه ي عمومي داشته باشند .

 

1- كارت پايان خدمت .

2-كارت معافيت عفو رهبري ، كفالت يا پزشكي دايم و يا كارت معافيت دايم زمان صلح با فرم كامپيوتري .

3-كارت معافيت موقت در مدت اعتبار آن.

4- متولدين سال 1354 و قبل از آن با ارائه كارت معافيت عفو رهبري .

5- متولديني كه در سال پذيرش به سن 19 سالگي مي رسند - با ارائه مدرك پيش دانشگاهي كمتر از يك سال

6-دارندگان دفترچه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار.

 

تذكر 1: اين دسته از داوطلبان موظفند در موعد مقرر در دفترچه ، به خدمت وظيفه ي عمومي اعزام شوند و پس از قبولي در آزمون  سراسري يا دانشپذيري (هنگام تبديل وضعيت به دانشجويي ) به شرط نداشتن غيبت سربازي در زمان اعزام در صورت تمايل تقاضاي ترخيص و صدور معافيت تحصيلي نمايند .

 

تذكر 2: متولديني كه موفق به دريافت دفترچه اعزام به خدمت نشده اند و متقاضي ثبت نام و شركت در دوره ي دانشپذيري هستند  مي توانند با تكميل فرم هاي مربوطه از طريق دفاتر پستي نسبت به اخذ دفترچه ي اعزام به خدمت  اقدام نموده و با ارائه ي تصوير برابر با اصل رسيد مربوط و دادن تعهد كتبي مبني بر «ارائه ي تصوير برابر با اصل دفترچه اعزام به خدمت پس از دريافت آن به اداره آموزش مركز» جهت درج در پرونده ، در دوره مذكور شركت نمايند . بديهي است اين دسته از داوطلبان موظفند در موعد مقرر  مندرج در  دفترچه ، به خدمت وظيفه ي عمومي اعزام شوند و پس از قبولي در آزمون دانشپذيري (هنگام تبديل وضعيت به دانشجويي به شرط نداشتن غيبت سربازي در زمان اعزام ) مي توانند تقاضاي ترخيص و صدور معافيت تحصيلي نمايند

 

7- مشمولان اعزامي شاغل به خدمت در نيروي هاي نظامي و انتظامي با ارائه گواهي اشتغال به خدمت .

تذكر :اينگونه داوطلبان در صورت داشتن غيبت قبل از اعزام به خدمت ، پس از قبولي در آزمون دانشپذيري ، برابر ضوابط دانشگاه فقط  مي توانند  با هماهنگي و موافقت يگان محل خدمت ، تحصيل همزمان با خدمت وظيفه ي عمومي داشته باشند .

 

8- مشمولان فوق ديپلم و بالاتر با داشتن ، تصوير برابر با اصل گواهي اعلام پايان تحصيلات  صادره به دواير وظيفه ي عمومي .

تذكر1:اينگونه داوطلبان كه در رشته هاي غير گروه آموزشي پزشكي موفق به اتمام تحصيلات شدند و كمتر از 6 ماه از تاريخ فراغت از تحصيل آنان سپري شده است و همچنان براي اخذ دفترچه يا اعزام به خدمت وظيفه مهلت دارند ، مي توانند با ارائه گواهي اعلام پايان تحصيلات و همچنين تعهد كتبي مبني بر تحويل تصوير برابر با اصل دفترچه اعزام به خدمت به اداره آموزش (واحد ثبت نام) جهت درج در پرونده ، در دوره مزبور شركت نمايند   بديهي است داوطلبان فوق موظفند در موعد مقرر برابر مقررات نظام وظيفه، مبادرت به اخذ دفترچه و در صورت داشتن دفترچه ،  نسبت به اعزام خود به خدمت وظيفه عمومي اقدام نمايند

تذكر2 :ادامه تحصيل اين دسته از داوطلبان در صورت پذيرفته شدن ( قبولي در آزمون دانشپذيري ) در رشته متناسب با نوع مدرك كارداني ( فوق ديپلم) در مقطع بالاتر از كارداني و با احتساب تعدادي از واحدهاي دوره ي كارداني در دوره ي بالاتر به نحوي كه  حداكثر طول مدت تحصيل آنان از كارداني( فوق ديپلم) به مقطع بالاتر 2 سال كمتر از طول مدت تحصيل طبق ضوابط وزارت  علوم، تحقيقات وفناوري در همان دوره ي تحصيلي باشد ، از نظر نظام وظيفه بلامانع بوده و در صورت تمايل مي توانند تقاضاي ترخيص از خدمت نمايند. صدور معافيت تحصيلي به اينگونه پذيرفته شدگان مطابق ضوابط و مقررات با موافقت نظام وظيفه امكانپذير خواهد بود .

 

9- دارندگان معافيت تحصيلي در ساير دانشگاهها و همچنين حوزه هاي علميه معتبر {در صورت تأييد شوراي مديريت حوزه ي علميه قم }كه مشغول تحصيل بوده و قصد ادامه تحصيل در يك رشته ديگر دردانشگاه پيام نور را دارند با ارائه يك نسخه از همان معافيت تحصيلي .

 

10- متعهدين به خدمت در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي با ارائه گواهي اشتغال مبني بر تعهد خدمت.

 

 


2- ثبت نام از مشمولان پذيرفته شده اي كه دفترچه ي اعزام به خدمت آنان ممهور به مهر غيبت شده است و همچنان مهلت اعزام  دارند مجاز نبوده ، بلكه پس از اعزام به خدمت مقدس سربازي در مهلت معين و با ارائه گواهي اشتغال به خدمت ، درخواست آنان جهت ثبت نام و ادامه تحصيل ( با توجه به عدم مراجعه محسوب شدن ) به كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه ارجاع شود.

تذكر2:پس از موافقت كميسيون مزبور، افراد فوق الذكر مي توانند مطابق تبصره 6 ماده يك از بخش دوم آئين نامه آموزشي دانشگاه ادامه تحصيل دهند .


3- ثبت نام از مشمولان پذيرفته شده اي كه با مهر غيبت به خدمت وظيفه ي عمومي اعزام شدند با ارائه گواهي اشتغال به خدمت  مطابق تبصره ي6 ماده ي يك از آيئن نامه ي مذكور بلامانع است .

تذكر3 :براي مشمولان بند هاي 2و3 فوق ، درخواست معافيت تحصيلي برابر ضوابط انجام نمي پذيرد .

 

بسيار مهم:

سقف سنوات تحصیلی :

رديف

مقطع تحصيلي

مدت مجاز تحصيل

1

کارداني

2/5  سال

2

کارشناسي ناپيوسته

سال

3

کارشناسي ارشد  ناپيوسته

3 سال

4

دکتري  ناپيوسته

5 سال

5

کارشناسي پيوسته

5 سال

6

کارشناسي ارشد  پيوسته

6 سال

7

دکتري  پزشکي پيوسته

6 سال

  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
  • توسط مدیر سایت موسسه آموزش عالی اسوه
captcha refresh