سه شنبه 4 آبان 1400 _ 19 ربيع الأول 1443
 اساتید2
  ImgTeacher
  نام استاد : خداوردی جعفری

  گروه آموزشی : معماری
  واحد سازمانی : مدیر کل
  درجه علمی : استاد یار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 1395
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : معماری
  محل تحصیل : دانشگاه معماری و ساختمان آذربایجان
  تاریخ تولد : 1341
  خط داخلی :
  تلفن : 04136665602
  فاکس : 04136665601
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات : تحصيلات دانشگاهي:
  - دكترای تخصصي معماری ( گرايش به معماری شهری)
  - كارشناسي ارشد معماری ( گرايش به طراحی شهری)
  - كارشناسی مهندسی معماری
  سوابق حرفه ای :
  - مشاور معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از سال 68  لغایت 73
  - مشاور مطالعاتی طرح ساماندهی و طرح هادی جهاد سازندگی – مشاور معماری بنیاد مسکن و سازمان مسکن و شهرسازی (76-72)
  - تهیه و اجرای بالغ بر دویست پروژه معماری اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و آموزشی
  - دریافت دیپلم درجه یک به لحاظ ارائه مقاله برتر در کنفرانس دانشجویان فوق لیسانس دانشگاه معماری وساختمان آذربایجان
  - كارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان و مشاور فرهنگی كانون كارشناسان رسمی دادگستری استان آ. ش 
  -مشاور فرهنگی مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی
  - عضو تيم بررسی حادثه ريزش گود   در شهرك قدس تهران
  - عضو كميته سيما و منظر شهری شهرستان تبريز
  - بازرس عالی مقررات ملی ساختمان در استان آذربايجانشرقی
  - عضو کمسیون انتشارات سازمان نظام مهندسی ساختمان  آذربايجانشرقی
  عضویت در جوامع مختلف حرفه‌ای :
  1 - عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان( دارای پروانه اشتغال پايه يك دررشته مهندسی معماری و مهندسی شهرسازی)
  2- عضو افتخاری اتحاديه معماران جمهوری آذربایجان                                      3- عضو جامعه مهندسان معمار ایران
  4 - عضو جامعه مهندسان شهرساز ایران                        5- رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان معمار تبریز(86-88)   
  زمينه های تخصصی و تحقيقاتی:
  - طراحی مسكن                                 - ساخت مسكن شهری
  - طراحی و ساماندهی منطقه ای             - مطالعات طرح جامع شهری و طرح آماده سازی                        
  - طراحی فضاهای اداری  و طراحی فضاهای آموزشی                               
  سوابق پژوهشی و مقالات منتشره در مجلات علمی و پژوهشی:
  الف- سوابق مطالعاتی و پژوهشی :
  - تهیه طرح های ساماندهی و هادی بخشهای رضی، اصلاندوز و ارشق.
  - همکاری در طراحی پروژه  واحدهای مسکونی کم مساحت مسکن و شهرسازی.
  - همکاری در طرح های آماده سازی جلفا (مسکن و شهرسازی) و مراغه (بنیاد مسکن).
  - همکاری در طرح جامع دانشگاه آزاداسلامي تبریز( از سال 68 لغايت 73)
  - سردبیر نشریه فنی تخصصی نظام مهندسی ساختمان «پیام ارک» در سالهاي 86 لغايت 88
  - عضو هیئت علمی کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عرصه ساختمان (27-28 آبان 87)
  - عضو هیئت علمی اولین کنفرانسراهکارهای اقتصادی انجمن دوستی ایران – آذربایجان (کمیته تخصصی عمران و معماری و شهرسازی)
  - عضو كميته علمی كنفرانس ملی مديريت سيلاب تهران (23-24 ارديبهشت 1392)
  - عضو هیئت علمی و داوری مقالات همایش بین المللی HSE  در پروژه های عمرانی و ..(26-27 شهریور 1393)
  - سردبير فصلنامه پژوهشی - تحليلی حوزه ساختمانی دومان
  -عضو شورای علمی نشریه تخصصی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آ.ش
  - عضو شورای علمی فصلنامه آموزشی  پژوهشی معماری عمران نیارش ( موسسه آموزش عالی نبی اکرم)
  - عضو شورای فنی عمران و تامین منابع دانشگاه ( سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان)
  ب تاليف كتاب:
  1- طرح و نقشه در ساختمان                            6- طرحهایی برای خانه های مسکونی
  2- تکنولوژی اجرای ساختمان                          7 -  الگوهای معماری
  3- نقشه کشی و گرافیک ساختمان                      8 - طرحهایی برای در و پنجره
  4- نقشه های ساختمانی در زمین های محدود        9- پلانهای مسکونی آپارتمانی
  5- دتایل‌های ساختمانی   10- طرحهای مسکونی ایران 
  ج- مقالات منتشر شده:
  1-  خصوصیات طراحی معماری دانشگاههای ایران (نشریه علمی – ترویجی بنا، شماره 27- 1385)
  2- نگرشی بر موزه های باکو( فصلنامه علمی – تخصصی معماری و شهرسازی  فرهنگ و معماری ، شماره 25 - 1385)
  3- عوامل مرتبط در تعمیر و نگهداری ساختمان ( مجله تحقیقی و تحلیلی انبوه سازان مسکن شماره 13 - 1383)
  4- تحلیلی بر معماری میکائیل حسین اف ( فصلنامه علمی – تخصصی  فرهنگ و معماری ، شماره 26 – 1385)
  5-Dünyanınböyükşəhərlərindəyaşayış keyfıyyətinəbaxış, (Urbanizmjurnalı ,No 4   2003,Bakı6 -  Dünyamemarlığındakıxüsusiyyatlərinbaşlancığı, (Urbanizmjurnalı ,No 9 – 2003,Bakı)          
  7- Təbrizşəhərinin plan-məkankompozisiyahəllindətəbiiamillərinrolu (Elmiəsərlərjurnalı ,    AMİU No 2 – 2010 – Bakı)
  8- Şəhərlərdəestetikanınxüsusiyyətləri(Urbanizmjurnalı No 17– 2011 – Bakı)
  9- Şəhərsimasınınkeyfiyyətyüksəlişinəyenibaxış (Elmiəsərlərjurnalı AMİ ,No 1- 2011– Bakı )
    10-Şəhərin estetikproblemlərinaraşdırılması( Ekologiyavəsutəsərrüfatıelmi-texnikijurnal No 5  – 2011  – Bakı ) با همکاری خانم دکتر امینه  وکیل اوا
    11- Архитектурно-художественныепроблемыобновлениягородскойсредыг.Тебриз(Журналнаучныхпубликацийаспирантов и докторантовг.Казахстан – 2012)                                                                 
  12-تأملی بر نمای ساختمان (فصلنامه نظام مهندسی پیام ارک، شماره 14- 13، 1386)
  13- آسیب دیدگی بناهای تاریخی و استحکام بخشی آنها ( نشریه نظام مهندسی آذربایجان شرقی، شماره 15- 1386 )
  14- روانشناسی و معماری ( نشریه نظام مهندسی پیام ارک آذربایجانشرقی، شماره 18-19 ، 1387 با همکاری خانم دکتر یگانه حاجی اوا)
  15- تاثیرنماهای ساختمانی برزیباشناختی شهر( نشریه پژوهشی و تحلیلی صنعت ساختمان دومان، شماره 3، بهار 1390 )
  16- شناختی بر نماهای ساختمانی ( نشریه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان ، شماره 2، مهر 1390 )
  17- نگاهی بر مبانی زیباشناسی شهری( نشریه پژوهشی و تحلیلی صنعت ساختمان دومان، شماره 4، تابستان 1391 )
  - 18Contemporaryarchitectural aesthetics  problems of Tabriz  city (TekstiljournaISI-Vol. 16  No  10     October.2012(
  19-The relation between sustainable development and sustainable architecture(Jokull journal-ISI-accept 2013-07-26)
  20- نگرشی برارك عليشاه تبريز( فصلنامه آموزشی، پژوهشیمعمارینيارش – دانشگاه نبي اكرم، شماره دوم، 1392)
  21- معماری پایدار و توسعه پایدار(فصلنامه آموزشی، پژوهشی معماری نيارش – دانشگاه نبی اكرم، شماره 3-4، 1393)
  د - مقالات ارائه شده در سيمنارهای داخلی و خارجی
  1- مراحل شکل گیری بناهای مذهبی (ارائه شده در کنفرانس شهرهای اسلامی و تاریخی سازمان علمی فرهنگی کشورهای اسلامی در نوامبر 2007 ISESCO) در باکو.
  2- بررسی چالش های کاربردی پلی استایرن در ساختمان ها (ارائه شده در همایش بین‌المللی دستاوردهای نوین در عرصه ساختمان، تهران،آبان 1387)
  3- نوآوری و چالش های گوناگون مصالح جدید در صنعت ساختمان( ارائه شده در سمینار تخصصی صنعتی سازی و فنآوری نوین، تبریز، مهر 1388)
  4- فناوری های نوین در عرصه ساختمان ( ارائه شده در چهارمین سمینار علمی و تخصصی عمران و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ، آذر ماه 1389)
  5- روند شکل گیری مراحلی شهر تبریز( ارائه شده در کنفرانس بین المللی نودمین سال تاسیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آذربایجان، باکو، دسامبر 2010)
  6- چالشهای گوناگون مهندسین ورودبه حرفه(ارائه شده دراولین سمیناروظایف ورسالت مهندسی ساختمان، تبریز، دی 1389)
  7- پارک آبی روباز در نقاط سردسیر (InternationlConference on Human, Architecture,CivilEngineerringCity) با همکاری خانمها رحیملو و نریمان-2015 May
  8- تحلیلی بر گردشگری شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری( دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهر ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، با همکاری مهندس نادر رضایی، آذر 1393)
  9- ضرورت احداث پارک های آبی در کشور(InternationlConference on Human, Architecture,CivilEngineerringCity)با همکاری خانمها رحیملو و نریمان-2015 May
  10- نقش طراحی شهری در پیشگیری از جرم (The second  international of Architecture, Construction and Urban Environment  ) با همکاری وحید ابراهیمی و سعید بیلان –2016
  11 – بررسی کاهش عوامل استرس زا در مدارس ابتدایی بر ارتقاء رشد خلاقیت کودکان ( کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی در استانبول– ترکیه) با همکاری رحیم عسگری و ندا مسعودی – 2016
  سوابق تدریس :
  - تدریس در انستیتو تکنولوژی تبریز در سال 1362
  - تدریس در گروه معماری دانشكده هنر دانشگاه نبی اکرم تبريز، استاد مدعو دانشگاه دولتی شهيد رجايی تهران و واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی ( تبریز- اسکو-  چالوس - هریس – جلفا - مرند)
  - مدرس مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار تهران
  - مدرس دوره های مهندسي معماری درمركز آموزش عمران آبادگران
  دروس تدريسی:
   - راهنمای طرح نهايی دوره كارشناسی - ترسيم معماری 1 و 2                    - طرح معماری 3
   - طراحی فنی ساختمان                                            - طرح معماری 4                          - طرح معماری 5  
  - ساختمان ا و2 (عناصر و جزئيات ساختمان 1 و 2)         -  تعمير و نگهداری ساختمان             - مصالح ساختمان                                                                                                    
  - راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد                  - حقوق معماری                      - روانشناسی محیط
  - طرح  1معماری                                    -  سازه های نو
   
  راهنمای طرح نهايی كارشناسی:
  - طراحی موزه باستانشناسی                                                            - طراحی خانه سالمندان در تبريز
  - طراحی مجتمع مسكونی بلند مرتبه با نگرش الگويی مسكن تبريز            - طراحی مجتمع تجاری در مقياس ناحيه
  - طراحی هتل چهار ستاره                               - طراحی كتابخانه تخصصی معماری
  - طراحی مجتمع مسكونی دويست واحدی در مراغه                               - طراحی مجتمع مسكونی با رويكرد سازه ای
  -  نگرشی بر طرح سالن اجتماعات در مراكز شهری                              - طراحی خانه سالمندان با رويكرد معماری سبز
  - طراحی فرهنگسرا با رويكرد هنری                                   - طراحی موزه معاصر
  - طراحی ترمينال شهرستان پيرانشهر                 - طراحی مجتمع مسكوني با رويكرد رضايت مندی ساكنين
  - طراحی مجموعه فرهنگی                               - طراحی ساختمان دادگستری با رویکرد اجتماعی
  - طراحی مجتمع مسكوني 108 واحد مسكونی در تبريز                           -  طراحی مجتمع تجاری در مقیاس ناحیه
  - طراحی خانه سالمندان                                - طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد نو
  - طراحی مجتمع مسکونی در مشکین شهر                                           - طراحی خانه فرهنگ
  - طراحی مجموعه ورزشی جوانان                                                     - طراحی خانه و مدرسه معماری 
  - طراحی خانه سلامت                                                                    -  طراحی ساختمان مجتمع قضایی
  - طراحی پارک آبی در مناطق سردسیر                                               - طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست                                                                                           
  راهنمای پايان نامه های كارشناسی ارشد:
  1- طراحي مجتمع مسكونی با هدف پايداری – جواد قربانی
  2- طراحی فرودگاه سهند مراغه با تاكيد بر جذب توريست- علی شكوئی نژاد
   3 - طراحی مجتمع بيمارستانی مراغه– حميد پاشايی
  4- طراحی مركز گردشگری در سواحل زرينه رود مياندوآب، با تاكيد بر توسعه گردشگری پايدار- عبدالله درخشان
  5- طراحي مجموعه تفريحی- فرهنگی با رويكرد تعاملات اجتماعی – مختار نصر
  6- طراحی هتل 5 ستاره با رویکرد توریستی – حمزه اسماعیل زاده
  7- طراحی پردیس آموزشی – پرورشی خوی با رویکرد الگوریتمیک – مهدی مدینه
  8- طراحی مجتمع گردشگری – توریستی با رویکرد پایدار- اکبر شکری زاده
  9- طراحی مرکز آفرینشهای هنری کودکان با رویکرد تاثیر فضا بر رشد کودک – مهدی کریمی
  10- پارک تجربه ها با رویکرد اثر رفتار متقابل مهدی پورعلی
  11-طراحی پایانه مسافربری هریس- مهدی مهدی زاده
  12- طراحی خانه سالمندان با رویکرد روانشناسی –آیلار یاوری
  13- طراحی ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده(محلات دوه چی و سرخاب با رویکرد معماری و شهرسازی)- یوسف سپهرنیا
  14- طراحی باغ موزه فرش با رویکرد معماری پایدار در تبریز- حسین مظلومی
  15- طراحی پارک موزه کودک با رویکرد روانشناسی رنگ- فرهاد زبردست حق
  16- طراحی هتل پنج ستاره با رویکرد سنتی و مدرن در کلانشهر تبریز- حسین  پورخانمبری همایون
  17- طراحی مرکز فرهنگی – تفریحی پارس آباد با رویکرد اکولوژی حمیده دولت پناه
  18- طراحی معماری داخلی مرکز درمانی کودکان در تبریز- نونا اصلانی
  19- طراحی موزه هنرهای تجسمی با رویکرد آموزشی و حمایت از هنرمندان- آرش هاشم زاده بالارو
  20 طراحی مرکز تجاری تفریحی ارومیه با رویکرد ارتقاء هویت شهری و گردشگری محمود شیرازی

  تاریخ بروزرسانی : 1395/10/09