يکشنبه 24 تير 1403 _ 07 محرم 1446
 اساتید2
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
اسد بابایی
نام استاد : اسد بابایی
گروه آموزشی : مدیریت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مدیریت
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
سیامک بضاعتی
نام استاد : سیامک بضاعتی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : استاد یار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
اکبر پیوسته
نام استاد : اکبر پیوسته
گروه آموزشی : مدیریت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : استاد یار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مدیریت
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
هوشنگ تقی زاده
نام استاد : هوشنگ تقی زاده
گروه آموزشی : مدیریت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مدیریت
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
خداوردی جعفری
نام استاد : خداوردی جعفری
گروه آموزشی : معماری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : استاد یار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری
تلفن : 04136665602
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/khodaverdi jafari
ایمیل :
علی جمالی قراخانلو
گروه آموزشی : علوم ورزشی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
علی جواهر
نام استاد : علی جواهر
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : کارگاه ارتباط تصوریری 1-2-3-4,خط در گرافیک,خشنویسی و طراحی حروف 1-2,کارگاه گرافیک محیطی,کامپیوتر تخصصی 1-2,شناخت هنر گرافیک 1-2,تجزیه و تحلیل آثار گرافیک,ارتباطات و تبلیغات
رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
تلفن : 04136665602
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/ali javaher
ایمیل :
کاظم زکی دیزجی
نام استاد : کاظم زکی دیزجی
گروه آموزشی : مدیریت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معارف
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
حبیب سلطانی اقدم
نام استاد : حبیب سلطانی اقدم
گروه آموزشی : مهندسی عمران
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : عمران، راه و ترابری
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/habib soltani
ایمیل :
مهدی سیدالماسی
نام استاد : مهدی سیدالماسی
گروه آموزشی : معماری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : استاد یار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage