چهارشنبه 31 شهريور 1400 _ 14 صفر 1443
 اساتید2
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
ژاله محمودی جسور
نام استاد : ژاله محمودی جسور
گروه آموزشی : روانشناسی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : روان شناسی
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
احمد علی مقتدرزاده ملکی
گروه آموزشی : مدیریت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : استاد یار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مدیریت
تلفن : 04136665602
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/ahmad ali moghtaderzadeh maleki
ایمیل :
زهرا مولوی
نام استاد : زهرا مولوی
گروه آموزشی : مدیریت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مدیریت
تلفن : 04136665602
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
کیومرث مهرآسا
نام استاد : کیومرث مهرآسا
گروه آموزشی : معماری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
شهرام میرزایی دریانی
گروه آموزشی : مدیریت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : استاد یار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مدیریت
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
محمدرضا نعمتی نسب
گروه آموزشی : معماری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
رضا نقی زاده مجید
گروه آموزشی : کامپیوتر
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : استاد یار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : کامپیوتر نرم افزار
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
وحید نوروز زاده
نام استاد : وحید نوروز زاده
گروه آموزشی : روانشناسی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : روان شناسی
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
سحر نهانی
نام استاد : سحر نهانی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : نقاشی
تلفن : 04136665602
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
فرزانه هدفی
نام استاد : فرزانه هدفی
گروه آموزشی : معماری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : استاد یار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage