چهارشنبه 31 شهريور 1400 _ 14 صفر 1443
 اساتید2
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
مهدی سیدالماسی
نام استاد : مهدی سیدالماسی
گروه آموزشی : معماری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : استاد یار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
شیوا سیدی
نام استاد : شیوا سیدی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : استاد یار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : عمران، مکانیک خاک و پی
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/shiva seyedi
ایمیل : EmailImage
بهناز شمیزی
نام استاد : بهناز شمیزی
گروه آموزشی : معماری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیک
تلفن : 04136665602
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/behnaz shamizi
ایمیل :
حامد فرحان
نام استاد : حامد فرحان
گروه آموزشی : علوم ورزشی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
تلفن : 04136665602
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
ابوالفضل فرشاد
نام استاد : ابوالفضل فرشاد
گروه آموزشی : حسابداری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : حسابداری
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
مجید قاسم زاده
نام استاد : مجید قاسم زاده
گروه آموزشی : معماری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : استاد یار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
لیلا قصاب ماهر
نام استاد : لیلا قصاب ماهر
گروه آموزشی : حسابداری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : حسابداری
تلفن : 04136665602
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
کاظم کاظم
نام استاد : کاظم کاظم
گروه آموزشی : علوم ورزشی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : استاد یار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
مهرداد محمدپور شاطری
گروه آموزشی : مدیریت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مدیریت
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage
سهیلا محمودی
نام استاد : سهیلا محمودی
گروه آموزشی : علوم ورزشی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر کل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
تلفن :
صفحه اصلی : http://osve.ac.ir/Staff/
ایمیل : EmailImage