چهارشنبه 26 خرداد 1400 _ 05 ذو القعدة 1442
 
 
  معاون مالی و اداری
جناب آقای علی جواهر
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی اسوه معاصر