يکشنبه 10 مرداد 1400 _ 21 ذو الحجة 1442
 
 
  معاون مالی و اداری
جناب آقای علی جواهر
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی اسوه معاصر